• Bestuursrecht

    In het bestuursrecht gaat het om besluiten van de overheid, zoals het al dan niet verlenen van een vergunning of een uitkering.

    M.A. (Marita) Jansen
  • Ondernemingsrecht

    Het ondernemingsrecht gaat over alle juridische aspecten die spelen bij een onderneming en is een onderdeel van het privaatrecht.

    S.A.G. (Stephan) de Vries
Scroll door...

Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om besluiten van de overheid, zoals het al dan niet verlenen van een vergunning of een uitkering. Ook bestemmingsplanprocedures en handhaving door de overheid valt onder het bestuursrecht. Als overleg niet tot resultaat leidt kan het nodig zijn te procederen bij de bestuursrechter. Voordat beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter moet meestal eerst een bezwaarprocedure worden gevolgd bij de betreffende overheid. In andere gevallen loopt een procedure weer anders en moet er eerst een zienswijze worden ingediend tegen een ontwerpbesluit.

Marita A. Jansen

Advocaat
mr. M.A. (Marita) JansenMr. Marita Jansen studeerde in 1992 af aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is haar carrière als bestuursrechtjurist begonnen bij de gemeentelijke overheid.Daarna is zij geruime tijd werkzaam geweest als juridisch medewerker bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Leeuwarden. In 2007 is zij beëdigd als advocaat.Lees meer

"Het maximaal
haalbare gelet op het
beoogde doel."

Contact opnemen?

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht gaat over alle juridische aspecten die spelen bij een onderneming en is een onderdeel van het privaatrecht. De onderneming is vaak een rechtspersoon: een vereniging, stichting BV of NV. Ook kan de onderneming een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn. De meeste rechtsregels voor de onderneming zijn te vinden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De ondernemer ziet zich regelmatig geconfronteerd met contracten die niet worden nagekomen door de andere contractspartij. Die regels zijn te vinden in het algemene verbintenissenrecht in Boek 6 van Burgerlijk Wetboek. Komen partijen niet tot overeenstemming over een geschil dan zal er stevig geprocedeerd worden. Daarbij geldt: procederen als het moet, voorkomen als het kan!

Stephan de Vries

Advocaat
mr. S.A.G. (Stephan) de VriesNa zijn studie Nederlands recht, richting privaatrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen, is Stephan de Vries zijn loopbaan in 2005 begonnen als bedrijfsjurist bij de DSB Groep in Wognum, de latere DSB Bank. Bij DSB Bank is gedurende twee jaar met name gewerkt in het Arbeidsrecht, Contractenrecht en Bank- en Effectenrecht.Lees meer

"Juridisch adviseren van en praktisch meedenken met de ondernemer, voor het beste resultaat."

Contact opnemen?
Megan Bakker

Advocaat
mr. M. D. (Megan) BakkerPer 1 mei 2021 is Megan in dienst getreden bij JAV Advocaten. Zij zal zich bij JAV Advocaten richten op de algemene civiele praktijk, onder leiding van Stephan de Vries.Lees meer

Het kantoor

In januari 2014 hebben Jan Nijenhuis en Marita Jansen het kantoor Nijenhuis & Jansen advocaten opgericht, de voorloper van Jansen | Albayrak | de Vries – advocaten en vervolgens JAV Advocaten. Jan Nijenhuis en Marita Jansen hielden zich vooral bezig met zaken op het gebied van het bestuursrecht, met een accent op omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu etc.). Ook besluiten in de sfeer van horeca, sociale zekerheid en ander besluiten van overheidsinstanties vallen onder de bestuursrechtelijke werkzaamheden.

Lees meer

Tarieven

Cliënten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen wij bijstaan op basis van een toevoeging (= gefinancierde rechtsbijstand, ook wel bekend als: ‘pro deo’).

De cliënten die zelf voor onze werkzaamheden moeten betalen, brengen wij ons standaarduurtarief in rekening. Dit uurtarief geldt zowel voor particuliere als zakelijke cliënten. In bijzondere gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Lees meer over tarieven

Privacy Statement inzie

Klik op onderstaande knop om ons Privacy Statement in te zien / te downloaden.

Privacy Statement inzien

Algemene Voorwaarden

Klik op onderstaande knop om onze Algemene Voorwaarden in te zien / te downloaden.

Algemene Voorwaarden inzien

Contact opnemen

Voor een juridisch vraagstuk of probleem kunt u gerust contact met ons opnemen.
Tijdens kantooruren zijn wij zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.

Contact- en adresgegevens

Bezoekadres:
Koornbeursweg 77
8442 DJ Heerenveen
0513 - 76 02 31
0513 - 76 02 32
info@jav-advocaten.nl
Stuur bericht
Postadres(sen): Postbus 741
8440 AS Heerenveen

jansen@jav-advocaten.nl
devries@jav-advocaten.nl
bakker@jav-advocaten.nl

  • © 2023 - JAV Advocaten